Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika (1 izvršitelj – M/Ž) na mandat od 5 godina.

Vatrogasni zapovjednik općine Krapinske Toplice dobrovoljno obavlja poslove zapovjednika.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili druge adekvatne isprave)
– presliku svjedodžbe/diplome
– presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
– dokaz o  iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
– uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima (preslika vozačke dozvole)
– uvjerenje o nekažnjavanju

Prijave se podnose u roku od 10 dana od objave javnog poziva, s naznakom: “Za javni poziv – vatrogasni zapovjednik općine”, osobno ili putem pošte na  adresu: Vatrogasna zajednica općine Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, 49217 Krapinske Toplice.

Dan objave javnog poziva  smatra se danom objave u internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice!

Javni poziv za imenovanje zapovjednika VZOKT