Vatrogasna zajednica općine Krapinske Toplice osnovana je 24.05.1993. godine u prostorijama DVD-a Krapinske Toplice.

Osnivačkoj skupštini prisustvovali su predstavnici:

IDVD “BOLNICA” KRAPINSKE TOPLICE

 1. Ivica Obrež
 2. Vladimir Žiger

DVD KRAPINSKE TOPLICE

 1. Juraj Matkun
 2. Nikola Korunda
 3. Štefanija Bočak

DVD MALA ERPENJA

 1. Željko Papić
 2. Milan Horvat
 3. Milan Mihela

DVD ČRET

 1. Vilim Ružak

DVD SELNO

 1. Nitko se nije odazvao

OSTALI PRISUTNI

 1. Rudolf Zajec predsjednik VSO Zabok
 2. Nikola Roginić v.d. tajnik VSO Zabok

Za prvog predsjednika izabran je dr. Ivica Obrež.

Zajednica djeluje i radi na području Općine Krapinskih Toplica, nema stalno zaposlenih djelatnika, predsjednik, zapovjednik, tajnik svoje poslove obavljaju volonterski.

Službene prostorije ima u prostorima DVD Krapinske Toplice. VZOKT ima svoju Internet stranicu na kojoj se mogu naći svi podaci svih društava u zajednici, u zajednici ima 5 DVD-a:

 • Krapinske Toplice,
 • Mala Erpenja,
 • Čret,
 • Selno i
 • Specijalna Bolnica

Statistički gledano u zajednici djeluje i radi: 450 vatrogasaca, djece, mladeži, žena, pričuvnih, veterana i podupirajučih članova. Predsjedništvo broji 11 članova, Skupština broji 27 članova VZOKT. Sjednice PZ, NO, zapovjedništva, voditelja djece i mladeži održavaju se po potrebi.

VZOKT organizira svake godine sv. misu povodom Sv. Florjana u Krapinskim Toplicama, Suorganizacija natjecanja memorijala Marije Badl, djece i mladeži, kup DVD Mala Erpenja. Zapovjedništvo daje upute o nabavci opreme za sve DVD-e u VZOKT, te nabavka potrebnih vatrogasnih vozila, u zadnje vrijeme nabavljena su 2 vozila Unimog DVD Čret šumsko vozilo i DVD M. Erpenja, navalno vozilo, te novi kombi vozilo za DVD Selno, te rabljeno kombi vozilo za DVD Mala Erpenja i DVD Čret.

VZOKT organizira osposobljavanje, nadzor nad DVD-ima provodi preventivu, organizira pokazne vježbe, educira svoje operativne članove, organizira operativne vježbe, u zajednici djeluje Odbor savjeta voditelja koji potiče rad sa
djecom i mladeži, sudjeluje u očuvanju našeg okoliša. Vrši predavanje pravnim osobama pri ispunjenju zakonske obaveze za provedbu mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine. Kao i u slučaju elementarnih nepogoda pružiti pučanstvu potrebnu pomoć kao i domaćinstvima dovoziti vodu prema potrebi. Uzbunjivanje u općini Krapinske Toplice vrši se dojavom VOC-a ili DUZS uklopom sirena od kojih DVD Krapinske Toplice imaju instaliran daljinski uklop. Zajednica se financira iz proračuna općine Krapinske Toplice, te raznih donacija.

Vatrogasni pomladak je potreban ne samo reda, radi već zbog članova koji će ostati u vatrogasnom društvu cijeli svoj život, od djece, mladeži, mladih vatrogasaca, operativnih članova do vodećih ljudi u DVD u. i zajednici. U našoj vatrogasnoj zajednici općine Krapinske Toplice u DVD-ima prepoznali su potrebu i ustrojili rad sa djecom i mladeži, Odbor savjeta voditelja VZOKT potiče rad sa mladima.